Climaxi en Zembla: Het PFAS-schandaal

Climaxi en Zembla - Het PFAS-schandaal Indaver
Donderdag, 8 September 2022

Climaxi werkte mee aan de documentaire ‘Het PFAS-schandaal’ van Zembla, “een aanrader

De documentaire legt de link tussen Chemours, het PFAS producerend bedrijf in Nederland en de afvalverbrander Indaver in Stabroek (België). Deze zomer stapte Climaxi naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor een schorsing van de normen. Het PFAS-bad in de Schelde zit vol, zelfs een lage dosis PFAS is te veel.

NV Indaver is de Europese hub voor het verbranden van chemisch afval in de Antwerpse haven, vlakbij Stabroek. Het bedrijf is eigendom van Katoennatie. Eind vorig jaar vroegen zij nieuwe normen aan voor hun PFAS-lozingen in de Schelde.

Indaver: afvalverbranding bedreigt onze waterkwaliteit

In april liet minister van Leefmilieu Zuhal Demir weten dat ze meer informatie van het bedrijf nodig had over de impact van PFAS op de omgeving. Na een verscherpt natuuronderzoek van Indaver, besliste Demir eind juni om lozingsnormen van 0,1 microgram per liter op te leggen voor één jaar.

Climaxi was tevreden met deze uitspraak maar bleef vragen stellen. Indaver toonde op geen enkele manier aan hoe ze deze normen zou kunnen halen. Er werd met geen woord gerept over technieken of methodes. Indaver blijft stil over hoe ze haar uiterst hoge lozingen van bijvoorbeeld PFBA gaat terugdringen. Zelf stelde Indaver een norm van 1450 microgram PFBA per liter voor maar Demir legde een norm op van 0,1 microgram per liter. Een duidelijk investeringsplan ontbreekt. Nochtans maakte Indaver in 2020 nog een winst van 20 miljoen euro. Er is dus geen tekort om investeringen te doen.

Indaver werd uitgenodigd bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie waar de adviezen en bezwaren worden besproken. Daaruit blijkt dat Indaver op 7 januari 2022 gestopt is met het lozen van percolaat van de Hoge Maey in de Schelde waardoor er minder PFAS geloosd wordt. Percolaat is het drainagewater van een stort. De Hoge Maey is het klasse 1 chemisch stort in de Antwerpse haven.

Begin augustus kwam de aap uit de mouw. Indaver vroeg met spoed een schorsing van haar PFAS-lozingsnormen aan. Volgens Indaver kwam de verstrenging van de lozingsnormen veel te snel en zou die financieel niet haalbaar zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp de vraag. Het resultaat is dat Indaver zonder investeringsplan, zonder plan met technieken en methodes om PFAS uit het afvalwater te halen, een vergunning heeft met streng ogende PFAS-lozingsnormen.

Voor Climaxi getuigt dit van weinig geloofwaardigheid. Indaver vertelde in juni op de openbare milieuraad nog dat er geen vuiltje aan de lucht is. Nu blijkt dat ze via juridische procedures proberen te vertragen en hun verantwoordelijkheid niet nemen. Climaxi is hiermee niet akkoord en kijkt naar verdere acties met buurtbewoners.

Kaderrichtlijn Water

De deadline van de Europese Kaderrichtlijn Water is 22 december 2027. Tegen dan moet de kwaliteit van de Schelde goed zijn en moet Vlaanderen er alles aan gedaan hebben om vervuiling tegen te gaan. Met deze deadline riskeren we eenzelfde situatie als met stikstof. Onze waterkwaliteit is zo slecht dat elke extra lozing van vergiftigende stoffen te veel is. Demir kan dus wel streng ogende emissienormen opleggen, eigenlijk moet ze de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater vooropstellen. Hoe gaat zij het Scheldewater in een goede toestand krijgen tegen 2027?

In Nederland heeft men het eten van vis uit de Westerschelde al verboden omdat er te veel PFAS in het oppervlaktewater zit. Om de waterkwaliteit te verbeteren moet het lozen van toxische stoffen stoppen. Daarom blijft Climaxi bij haar eis voor Indaver: stockeer PFAS-houdend afval totdat er een veilige manier van verbranden of verwerken is gevonden voor mens en milieu.

Daarom trekt Climaxi naar de Raad van Vergunningsbetwisting tegen de nieuwe normen van Indaver. Climaxi eist dat het voorzorgsprincipe voor het beschermen van het (Scheldewater in acht wordt genomen en dat Indaver per direct stopt met het lozen van PFAS.

Download hier het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging dat maandag 9 augustus 2022 werd ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bekijk de documentaire van Zembla:

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-pfas-schandaal

Lees het artikel op Climaxi:

https://climaxi.be/nieuws/indaver-bedreigt-onze-waterkwaliteit

Deel dit artikel