Het groeiende aantal ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Spelend kind evaluatie fijne motoriek

Uw gezondheid en onze overheden.

Komt er stilaan toch iets in beweging?

Op 28-2-2024 vernamen we bij vrt nieuws: “Het aantal jonge kinderen waarbij een verstandelijke beperking is vastgesteld, is met meer dan de helft gestegen.”

Ik was aangenaam verrast dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) begin dit jaar een onderzoek bestelde aan de Universiteit Antwerpen en KU Leuven, specifiek naar de stijgingen bij verstandelijke beperkingen en autismespectrumstoornissen.

Zou er stilaan toch iets in beweging komen? Een week eerder was er namelijk ook de aankondiging van een gepland uitgebreid gezondheidsonderzoek in Gent en omgeving door Prof Marthe De Boevre.

Onrustwekkende omgevingsfactoren schaden onze gezondheid reeds vele jaren, toch leiden de gevolgen vaak pas later naar werkelijke gezondheidsklachten. Totdat deze klachten in de cijfergegevens vertaald zijn en doordringen op de verschillende beleidsniveaus, is er vaak veel tijd verloren. Staan we nu aan het begin van een kentering? Ik kan het enkel hopen.

Helder communiceren over feiten, blijft moeilijk…

Illustratief en met respect dit bericht:

hln.be/gezondheid/steeds-meer-jonge-mensen-krijgen-kanker-hoe-komt-dat~ab407fcc/  : September 2023 Prof. Hans Prenen, diensthoofd oncologie (UZA), had zich de vraag kunnen stellen hoe het komt dat steeds meer jonge mensen kanker krijgen. Verkiest hij vaagheid?:Wellicht is er een toename van het aantal screenings, al vermoeden ze dat onze levensstijl er ook iets mee te maken heeft.” Sinds 1990 zijn de kankerdiagnoses en sterfgevallen bij mensen jonger dan 50 toegenomen”, staat te lezen in het rapport. En Prof. Prenen: “Een gezond dieet, stoppen met tabak en alcohol, en meer buitenshuis bewegen kunnen deze tendens verminderen.”

Voor dit rapport werkten wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh in Schotland samen met een team van de medische faculteit van de Zhejiang Universiteit in Hangzhou, China. Ze analyseerden gegevens van 204 verschillende landen en zijn daarmee de eersten die het issue wereldwijd hebben bestudeerd. Hun bevindingen publiceerden ze in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Oncology.  Liesbeth De Corte en Esther De Leebeeck 06-09-23, 12:45 in een laatste update: 06-09-23, 15:46: Wereldwijd krijgen steeds meer mensen jonger dan 50 te horen dat ze kanker hebben. In 1990 ging het om 1,82 miljoen patiënten, drie decennia later zijn dat er al 3,26 miljoen. Dat is een hallucinante stijging van bijna 80 procent. “De absolute cijfers bij jonge mensen zijn in ons land klein. Maar het kan zijn dat wij die tendens pas later gaan zien”, vertelde Prof. Prenen, eerder deze zomer al aan HLN. “Toch zijn tumoren op jonge leeftijd ook hier een aandachtspunt.” 

Opmerkelijker in hetzelfde bericht, is de bewering van de Stichting Kankerregister 

– die de nationale gegevens tot 2020 heeft – “Het risico op het krijgen van kanker neemt toe met de leeftijd en is er in België onder de leeftijd van 50 jaar geen toename.”

Nochtans: augustus 2019 meldt vrt nws en De ochtend: Men bespreekt hier de gegevens van 2004 tot 2016 met Nancy Van Damme van dezelfde Stichting Kankerregister:

“Het aantal nieuwe kankerdiagnoses stijgt jaar na jaar in de leeftijdsgroep 0-19 jaar; meer bij tieners 15-19 jaar dan bij kinderen 0-14 jaar.” 

“Sinds 2004, in ruim 10 jaar dus, gaat het om een toename met 14%.” “Die stijging is ruim dubbel zo groot als de groei van de bevolking in de jongste groep.”

Enkel was de betrachting in 2019, aan te geven dat behandelingen inderdaad ook sterk verbeteren en zo het sterftecijfer in deze leeftijdsgroep gelukkig daalt. Hoewel in 2016 die jonge leeftijdsgroep minder dan 1% van alle kanker diagnoses vertegenwoordigt, betekende het toch voor 550 kinderen, tieners en hun ouders een reëel en niet te minimaliseren probleem. 

Mogen feiten gewoon voor zich spreken? Zou er nood aan interpretatie zijn, dan bij voorkeur door een minder betrokken partij.

                

De beide nieuw geplande onderzoeken kunnen belangrijke inzichten bieden. 

Ik hoop dat men de mogelijke oorzaken, zowel voor de stijging in verstandelijke beperkingen en autisme spectrum stoornissen, als de oorzaken van de cijfers inzake kankerincidentie, wil uitzoeken.  Dat die oorzaken vervolgens met een open geest benaderd worden. Want hoewel de laatste beschikbare gegevens van IARC (International Agency for Research on Cancer) voor 2022, 444 jongeren tussen de 0 en 19 jaar met kanker registreert in België, blijft de impact voor elke jonge mens en het hele gezin bijzonder tragisch en dus absoluut te vermijden..  

Dat onze suggesties voor de te bestuderen “mogelijk” invloedrijke factoren zijn: 

1 De chemische verontreiniging van het Vlaamse leidingwater, ingevolge verontreinigde bodem en oppervlaktewateren als ook ingevolge de oude asbest- waterleidingen.

2 De ondermaatse luchtkwaliteit in Vlaanderen zal niet verbazen.

Water en lucht zijn de belangrijkste voorwaarden bij het ontstaan van leven. Een mens is circa 70% water en u kent ongetwijfeld het belang van zuivere lucht. Triviale feiten, die maar niet tot algemeen besef lijken te leiden. Voorkomen is toch gewoon beter dan te moeten genezen ?

Staan we even stil bij de trieste feiten:

-De luchtkwaliteit in België is slecht. Na China en India hebben we de derde hoogste mortaliteit als gevolg van luchtvervuiling.

-De kwaliteit van leidingwater: echt, zo zuiver is het niet.

Toch vertrouwen velen erop dat leidingwater gezond is, want dagelijks wordt gecontroleerd.  Resultaat: jonge Vlaamse gezinnen drinken (uit ecologische overtuiging) leidingwater! Kiest men flessenwater dan kookt men, maakt men koffie of thee (thuis of op de zaak) meestal met leidingwater. Dat de Vlaamse waterwetgeving staat voor dagelijkse controle, is dus algemeen bekend. Dat die controle (met de recentste aanvulling) over slechts 103 parameters gaat, is weer minder bekend.

-Dit ten opzichte van, meer dan 6000 stoffen in de PFAS groep. Rekenen we de korte keten varianten mee, dan komen we aan circa 10.000 stoffen. 

“Bij leidingwater controles op 836 waterstalen overschrijdt meer dan de helft, 5 maal de grenswaarde en verder oplopend tot 13 maal boven de EFSA gezondheidskundige grenswaarde van 4,4 ng (nano gram) per liter voor PFAS.” Zie: https://www.biconvex.be/2023/01/25/vlaanderen-is-te-vervuild-om-nog-strikte-gezondheidsnormen-toe-te-passen/  VRT Radio 2

-De circa 2000 wettelijk toegelaten landbouw insecticiden, pesticiden en groeiversnellers, zijn meestal hormoon verstorende stoffen. Onze Vlaamse waterwetgeving meldt hierover: “Alleen de pesticiden, die naar alle waarschijnlijkheid voorkomen, in een staal, moeten gecontroleerd worden.”

Steeds meer onderzoek lijkt aan te geven dat accumulatie van pesticiden de ontwikkeling van kinderen verstoren. Zie ook https://www.knack.be/nieuws/milieu/verstoren-pesticiden-de-ontwikkeling-van-onze-kinderen-de-aanwijzingen-nemen-alleen-maar-toe/ 

-micro- (en Nano plastics) mede afkomstig van de “controlled release fertilizers” (crf’s), medicijnresten waaronder opnieuw hormoon verstorende stoffen…

Velen drinken dagelijks leidingwater. 

  • Het Vlaamse Parlement drinkt GEEN leidingwater. 
  • Het nieuwe NAVO gebouw is voorzien van waterzuivering voor het drinkwater. 

Koffie of thee maken; thuis of op de zaak, net als koken, bijna iedereen doet het met leidingwater.  Water koken, doodt bacteriën, maar verandert weinig aan chemische verontreiniging…

Misschien minder van invloed op een verstandelijke beperking, maar wel belangrijk om te duiden, in het kader van het groeiende aantal baby’s geboren met kanker in België. De volgende twee punten:

-Desinfectiemiddelen gebruikt in de drinkwaterzuivering geven desinfectie bijproducten nl. trihalomethanen, deze worden cancerogeen boven de 25µgr/l en daarom is dat dan ook de bovengrens bij o.a. de Nederlandse waterwetgeving. In België is de waterwetgeving een bevoegdheid van de regio’s en geldt in Vlaanderen de bovengrens van 100µgr/L voor Trihalomethanen; 4 maal meer dan Nederland.

-De circa 19.000 km (geen erg recent cijfer; een referentie naar de toestand in 2015) aan oude asbest waterleidingen die we in Vlaanderen nog steeds gebruiken.  

De diameters van asbestvezels: Bruin Asbest Amosiet ø: 0.1 µm, Blauw Asbest (gevaarlijkste vorm) Crocidoliet ø: 0,08µm en Wit Asbest (meest voorkomende) Chrysoliet ø: 0,02µm.

De belangrijkste types kanker bij onze baby’s: hersentumoren, dan halen de kinderen het meestal niet en lymfeklierkanker. Inderdaad, de lymfeklieren staan in voor onze vochthuishouding. Geen aantoonbaar oorzakelijk verband…? 

Deze asbestvezels zijn dermate klein dat onze natuurlijke bescherming: het inkapselen van de vezel niet lukt, wegens te klein. Asbestvezels haken in op het weefsel, veroorzaken ontstekingen, die evolueren tot kankers.

Er is nood aan een betere infrastructuur voor de waterzuiveringsstations en een vernieuwd leidingennetwerk. Het alternatief is een beleidskeuze vergelijkbaar met deze van Spanje, Griekenland en Italië; daar werd leidingwater meer dan 25 jaar geleden als niet drinkbaar aangegeven vanwege dezelfde oude asbestleidingen. Zinnig lijkt me dit ook eens te overwegen… Het volume water bestemd voor voeding en drank op het verbruikspunt zuiveren, is veel gemakkelijker haalbaar.

Het is zo belangrijk, dat feiten de noodzakelijke duidelijkheid kunnen brengen.  Want de heersende onzekerheid bij velen over wat al dan niet gezond is, leidt tot geen of halfslachtige beslissingen, met gevolgen voor ieders gezondheid. Kies ziektepreventie, het kan onder andere oplopende ziektekosten inperken. Ik wil niemand beschuldigen, noch een verantwoordelijke met de vinger wijzen inzake de verouderde infrastructuur of wetgeving, daar wordt niemand gezonder van. 

Feiten ⇒ leren ⇒ verbeteren… Biconvex helpt het risico op inname van schadelijke stoffen in te perken met Bi-eau waterzuivering en Bi-air luchtzuivering. https://www.biconvex.be/zuiver-water/

Deel dit artikel