België kampt met een problematische luchtkwaliteit.

Dit als gevolg van de grote hoeveelheid industrie en het vele woon-werkverkeer op onze kleine oppervlakte. Hierdoor zijn de gemeten fijn stof waarden, zelden binnen de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert.
Biconvex meet de luchtkwaliteit in huis (op 0.5µm en 15µm) of op kantoor en bespreekt de situatie.

België komt op de 3e plaats; na China en India, inzake dodental ingevolge luchtverontreiniging.
Uiteraard zijn er een hele reeks secundaire gevolgen: kortademigheid, hart- en vaatziekten, gevoelige luchtwegen, astma…
Evenals de nefaste invloeden op foetussen en onvolgroeide kinderhersenen, mogelijk van autisme spectrum stoornissen tot tumoren…

© Daniël Ost: Meesterschap

De in België verplichte ventilatiesystemen in nieuwbouw woningen, worden in Nederland; waar er eerder mee gestart werd; niet meer geplaatst.

Vaak schakelen mensen -zeer terecht- het ventilatiesysteem, na verloop van 3 à 4 jaar, uit.  Er is geen kwaliteitsverbetering meer, daar de buizen nooit gereinigd worden en deze bijgevolg, fijn stof ophopen.
Filtratie aan alle lucht innamepunten en regelmatig reinigen van de leidingen, is noodzakelijk.

Ook hier kan Biconvex beter!
Laten we er samen iets aan doen.

Luchtzuivering, de werking van Bi-air

We stellen u een compacte luchtzuivering met laag stroomverbruik, voor. In  9 opeenvolgende stadia wordt lucht gezuiverd aan een volume van 300m³ per uur. Op een duidelijke display kan u steeds de actuele luchtkwaliteit, uitgedrukt in deeltjes van 2,5µm in de luchtstroom /per minuut, aflezen.

Het toestel kan in zijn automatische modus werken en de luchtzuivering aanpassen aan de nood van het moment.  Of u kan zelf voor een groter of kleiner debiet van de gezuiverde luchtstroom kiezen.

Enkele functies, als Anion (negatieve ionisatie), UV en Ozon kan u desgewenst in of uitschakelen.
Voor de goede nachtrust beschikt het toestel over de uiterst stille “sleep Mode”

1 toestel, 7 technologieën in 9 stappen

  1. Voorfiltratie: verwijdert zichtbare stof deeltjes tot 20μm
  2. HEPA filter: zuivert deeltjes tot 0,03μm uit: fijn en ultrafijn stof, bacteriën, pollen, op vochtdeeltjes gebonden virussen…
  3. Koude Katalyse: uit elkaar breken van schadelijke chemische stoffen b.v. formaldehyde dat als conserveringsmiddel gebruikt wordt en vrij komt uit MDF, spaanplaat, textiel en cosmetica.
  4. Actieve koolstof „spons“: primaire adsorptie van formaldehyde en andere schadelijke stoffen.
  5. Granulair actieve koolstof: adsorptie van benzeen, formaldehyde en andere schadelijke stoffen.
  6. Photo-katalyse: sterilisatie, sterke werking tegen de aangroei van schimmels en bacteriën, ontgeuren van vele organisch en anorganische substanties b.v. voedselresten.
  7. UV licht 254nm: neutraliseert sporen, E. colli, staphylococcus, andere bacteriën en virussen; covid19.
  8. Ionisatie: hoog-negatief geladen ionen: kunnen snel, vele verschillende types schadelijke substanties degraderen en onschadelijk maken.
  9. Ozon: verwijderd efficiënt geurtjes, rook, verhoogt het zuurstofgehalte en geeft frisse lucht.
Negatieve Ionisatie

Negatieve Ionisatie kan snel schadelijke stoffen neutraliseren.

Wetenschappelijk is bevestigd dat negatieve ionisatie virus- neutraliserend is en de luchtkwaliteit verbetert. Uw lichaamsmetabolismen versterken, uw immuniteit  en lichaamsbalans verbeteren; daarom spreekt men ook van de “lucht vitamine”

UV

UV kan micro organismen, waaronder virussen, sporen, bacillen, schimmels, micro plasma enz. neutraliseren

Ozon

O3  of “actieve zuurstof” is onstabiel; in normale omstandigheden en breekt eenvoudig op in o2  en o-.  Zo zal het zuurstofgehalte in de lucht verhoogd worden.

Wenst u meer informatie over Bi-air, hulp bij uw keuzes,
of een plaatsingsofferte?