Heerlijk, gezond water uit je kraan?

Ervaar het verschil met Bi-eau waterzuivering.

Zuiver en gezond water is een basisrecht. Kraanwater wordt in Vlaanderen dagelijks gecontroleerd, volgens de waterwetgeving; op slechts 67 parameters. Waterzuiveringsbedrijven doen belangrijk werk, dat is een feit. Ze doen minstens wat de wetgeving voorschrijft, soms meer. Toch ontsnappen vele schadelijke stoffen aan de controle: Asbest, Medicijnresten, Pesticiden en Insecticiden; vaak Hormoon verstorende stoffen, PFAS en Microplastics. Deze verschillende vormen van vervuiling zijn zo verscheiden en groot in aantal dat het veel verschillende behandelingen vergt en zo onbetaalbaar wordt om al het leidingwater (zowel gebruikt om b.v. auto’s te wassen als om te drinken), te zuiveren tot gezond drinkbaar water.  We leven met een compromis: het best haalbare, met de beschikbare middelen. De gezondheidsreferentie die rest, is dat u van het drinken van leidingwater geen directe gezondheidsproblemen zal ondervinden. 

-Op 16-12-2022 meldt VRTnws: Vlaanderen overschrijdt de Europese (EFSA) gezondheidskundige toetsingswaarde voor PFOA van maximaal 4,4 ng per liter in drinkwater. Op 836 leidingwater stalen, zit meer dan de helft van de stalen ruim 5 maal boven die Europese norm en de resultaten lopen op tot 13 maal boven de norm… De PFAS groep omvat meer dan 6000 verschillende stoffen.

-Op 17-08-2023 meldt VRTnws: Verschillende West-Vlaamse waterwinningsgebieden zijn te sterk vervuild met het herbicide Bentazon. Deze kunnen voorlopig niet gebruikt worden voor drinkwaterwinning. Nog steeds meldt de waterwetgeving: “wordt enkel op die pesticiden getest, waarvan men vermoedt dat er hoge concentraties kunnen zijn”. De groep van toegelaten herbiciden en pesticiden in België bevat een 2000 tal stoffen. Wanneer zullen alle waterwinningsgebieden op al deze vervuilende stoffen getest worden?

Flessenwater in het algemeen, biedt geen extra zekerheid. Het moet immers gewoon aan diezelfde 67 parameters voldoen.

Wenst u gezond drinkbaar water voor drank én voeding, voor het hele gezin? Kies dan. Bi-eau helpt u met zijn 5 stadia-filtratie, het risico op inname van schadelijke stoffen in te perken! Gezond water, thuis of op uw werk; voor € 0,54 per dag.  

Bi-eau: financieel, ecologisch, voor uw gezondheid en comfort, de meest verstandige keuze! 
Afmetingen 2D Bi-eau waterzuivering

Wenst u hierover een vrijblijvend informatief gesprek bij u thuis?

Bi-eau waterzuivering: vijf stadia van gelaagde filtratie

Deze progressieve waterzuivering garandeert, via adsorptie en gradueel fijnere partikel filtratie, gezond, mineraalrijk water.

Mineralen opgelost in water worden beter opgenomen door ons lichaam.

Mineralen en sporenelementen opgelost in water, worden tot 90% opgenomen in het lichaam. Deze mineralen en sporenelementen (zink, ijzer, koper, molybdeen, boor en mangaan) worden uit vast voedsel slechts voor 30% opgenomen vanwege de vezelstructuur van plantaardige voeding en het aanwezige Fytinezuur.

Mineraal en sporenrijk water drinken, werkt tekorten aan deze stoffen snel weg en herstelt het natuurlijke evenwicht!

Bi-eau Waterzuivering - 5 filters voor zuiver water in 5 stappen

5 trappen van progressief fijnere filtratie en adsorptie

1. Partikel filtratie: grotere deeltjes als kalk en sediment worden tegengehouden door een progressief fijnere filtratie wat de accuraatheid en levensduur van de filters verhoogt.

Filter Bi-eau 1 - Progressief Denser Gelaagde en Geperste KatoenfilterBi-eau Waterzuivering - filter 1 - Progressief Denser Gelaagde en Geperste Katoenfilter

2. Adsorptie (Nieuwe Filter): chemische stoffen binden op de actieve koolstof. Verbeterde Actieve koolstof van kokosnootbast; voor efficiënte en snellere adsorptie.

Filter Bi-eau 2 - Actieve Koolstof GranulaatBi-eau Waterzuivering - Filter 2 - Kokosnoot Bast Actieve Koolstof Granulaat

3. Partikel filtratie (Nieuwe Filter): Hars voor Ionenwisseling, maakt het water zachter, vermindert kalkvorming en verwijdert geurtjes.

Filter Bi-eau 3 - Progressief Denser Gelaagde en Geperste KatoenfilterBi-eau Waterzuivering - Filter 3 - Hars Filter tegen Slechte Geur en Hardheid

4. Holle vezel: ultrafijne filter stopt alle partikels tot 0,01 µm (1 µm = 1/1000 mm, ø = diameter).

Deze filter verwijdert:

Bacteriën, protozoa, cysten
Bacteriën ø: circa 1µm
Glasvezel ø: 7µm

Bruin Asbest Amosiet ø: 0.1 µm
Blauw Asbest (gevaarlijkste vorm) Crocidoliet ø: 0,08µm

Wit Asbest (meest voorkomende) Chrysoliet ø: 0,02µm

Filter Bi-eau 4 - Ultrafijne filtratie tot 0,01 µmBi-eau Waterzuivering - Filter 4 - Ultrafijne Filtratie

5. Gecentrifugeerd actieve koolstof poeder: erg dens aangedrukt fijn poeder. Dit fungeert net zoals stenen in de natuur als een ultra fijne partikel filtratie om zware- en transitie metalen (Cadmium48, Quick80 en Lood82)  tegen te houden, de grotere atomen. De adsorptie van chemicaliën is zeer efficiënt met het enorme adsorptieoppervlak dat deze poeder massa vormt.

Deze filter verwijdert:

100% giardia cysten
100% cryptosporidium
100% asbest*
*gelimiteerd meetbare grootte

99% chloroform
99% bromoform
99% coliformen

95% medicijnresten
95% oestrogenen
95% insecticiden en pesticiden
95% zware metalen zoals lood

Bi-eau Werking - Waterfilter 5 - Gecentrifugeerde Actieve KoolstofBi-eau Waterzuivering - Filter 5 - Gecentrifugeerde Actieve Koolstof

Resultaat: Mineralen Na, K, Ca, Mg behoren tot de kleinste atomen dus ze stromen door alle filters heen zodat er heerlijk, zuiver, en gezond water uit uw kraan komt met alle benodigde mineralen.

Bi-eau Werking - Eindresultaat - Zuiver en gezond water met de benodige mineralen

Wenst u meer informatie, hulp bij uw keuzes of een offerte?

Feiten over leidingwater

Komt er drinkbaar water uit uw kraan?

Leidingwater mag dan dagelijks gecontroleerd worden, toch leveren vele vormen van aanwezige verontreiniging wel degelijk een beproeving voor de goede werking van meerdere lichaamsfuncties. Gelukkig ligt de mogelijkheid tot een behoorlijke kwaliteitsverbetering van leidingwater bij u thuis (het verbruikspunt) binnen handbereik!

We houden van kritisch denken en handelen vanuit betrokkenheid. Iedereen wil en heeft recht op een goede gezondheid. Daarom nemen we u mee op onze zoektocht. We delen onze bevindingen met betrekking tot de kwaliteit van leidingwater. Sterker nog, we nodigen u uit om zélf de feiten te analyseren en zo tot uw conclusie te komen. Onze keuzes worden onderbouwd met publicaties en onderzoek die we op onze pagina artikels met u delen. Mogelijk kiest u er ook voor actie te ondernemen om de kwaliteit van leidingwater aan uw verbruikspunt te verbeteren. Mooi, zo helpt u meteen ook milieubelastend afval te voorkomen!

Mineralen en sporenelementen; de benodigde, gezonde stoffen

Mineralen (Na, Ca, Mg, K) en sporenelementen zijn terug te vinden in ons leidingwater, wat prima is, want mineralen opgelost in water worden makkelijker en beter opgenomen door het lichaam, voor ongeveer 90%. Gezond, zuiver water is dus een erg belangrijke bron van mineralen voor het lichaam. Uit vast voedsel worden mineralen en spoorelementen (5B boor, 25Mn mangaan, 26Fe ijzer, 29Cu koper, 30Zn zink en 42Mo molybdeen) slechts voor 30% opgenomen; beïnvloed door de vezelstructuur van planten en Fytinezuur.

Door mineraal- en sporenrijk water te drinken, verbetert u de natuurlijke balans in uw lichaam en werkt u tekorten aan mineralen en spoorelementen sneller weg.

Maar helaas vinden we in leidingwater ook schadelijke stoffen:

 • 9F Fluor, 13Al Aluminium, 28Ni Nikkel, 33As Arseen, 48Cd Cadmium, 82Pb Lood,…
 • Pesticiden, Herbiciden, Hormonen en andere hormoonverstoorders
 • Industriële Chemicaliën zoals restanten van aardolie derivaten, medicijnresten, en andere drugs
 • Microplastics
 • Asbest
 • Bacteriën o.a. E.coli (met steeds grotere resistenties tegen de gebruikte desinfectiemiddelen…  )

De waterwetgeving is sinds 2016 een regionale materie en dus bij ons Vlaamse materie. We hanteren oude Europese richtlijnen dd 2002 als wetgeving (8 pagina’s). Volgens deze richtlijnen wordt geverifiëerd op slechts 65 parameters. Een aantal van de hierboven vermelde stoffen hebben dus een maximum toegelaten waarde gekregen, maar niet allemaal. Vele stoffen worden niet gemonitord.  Als voorbeeld, de landbouw mag officieel 112 verschillende insecticiden, pesticiden, en herbiciden gebruiken in België hetgeen veelal hormoonverstorende stoffen zijn.  Voor slechts 20% van deze stoffen is er een bovengrens aangegeven.

Europa heeft sinds 28 maart 2019 een nieuwe waterwetgeving (143 pagina’s). Deze is o.a. uitgebreider in normering van staalname en frequentie van staalname. Helaas bieden deze recentere richtlijnen ook geen sluitende bescherming tegen het steeds groeiende arsenaal aan milieuverontreinigende en kankerverwekkende stoffen.

Vlaanderen past deze nieuwe wetgeving tot op heden niet toe.

 • Sommige Europese landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk hanteerden reeds lang strengere normen.
 • Anderen zoals Spanje, Griekenland en Italië lieten het los; daar is leidingwater geen drinkbaar water.
 • Opmerkelijk zijn de grote verschillen per land, in de zich voordoende gevallen, van enkele specifieke kankers.
 • Hormonaal gestuurde kankers zoals borst- en prostaatkanker, evenals darmkanker, maken bij ons meer slachtoffers dan in de ons omringende landen.
 • Met blaaskanker staat België bovenaan in het Europese peloton: 2 maal meer dan Nederland en 3 maal meer dan het Verenigd Koninkrijk. Zie artikel over blaaskankeronderzoek door de International Agency for Research on Cancer voor meer info.

Belgisch leidingwater hoort volgens de wetgeving bacterievrij te zijn. Of zoals het in de wetgeving letterlijk staat: “Aanwezigheid van bacteriën: geen significante verhoging”; mag men dus waarnemen in de hoeveelheden bacteriën in leidingwater. Helaas zijn er dus geen wettelijk afdwingbare cijfers wat bacteriën betreft.

Bacteriën hebben een grootte van circa 1µm of 1/1000 mm. Bacteriën worden door onze waterzuiveringsstations niet uitgefilterd. Zo fijn kan men hier niet filteren en ondanks dat het theoretisch wel kan, zal men het niet doen, vanwege het veel te grote drukverlies dat zou ontstaan. Bacteriën worden dus verwijderd met ultraviolet licht of ozon.

Feit is dat microplastics die massaal bij elke wasbeurt in het oppervlaktewater belanden, vele malen kleiner zijn dan een bacterie of die 1µm. Bijna elk kledingstuk bevat vandaag microplastics; gaande van Lycra en spandex over polyamide of Nylon, tot polyester en fleece. Fleece is niets anders dan de “zogenaamd goed gerecycleerde PET fles” die nu een warme sweater is maar bij elke wasbeurt miljoenen microplastics in ons leidingwater doet belanden. Uw leidingwater intercommunale kan ze niet uitfilteren. Filtratie van oppervlaktewater gebeurt voor plastics ongeveer tot de grootte van een oorstaafje, vandaar dat deze nu niet meer in plastic aangeboden worden.

Vlaanderen telt circa 19.000 km aan oude asbest-waterleidingen in bedenkelijke staat.

Zinkgaten komen voor in het hele land. 19.000 km, is circa de helft van de wereld omtrek of circa één derde van het Vlaamse waterleidingen net.
Een eerste maal wordt dit vermeld in een artikel in eos van 22 april 2015.

Ondertussen weten we zeker dat asbest schadelijk is voor onze gezondheid.

Asbest vezels zijn dermate klein (lengte 10 – 15µm en diameter per type vezel: Chrysotiel 0,02 µm, Amosiet 0,10 µm, Crocidoliet 0,08 µm) dat de natuurlijke bescherming van ons lichaam, namelijk om niet te overwinnen indringers in te kapselen, niet lukt.

Crocidoliet is de meest gevaarlijke asbestsoort en Chrysotiel de minst gevaarlijke. Kwaadaardige tumoren van het maag-darmkanaal (maag, slokdarm, en dikke darm) kunnen reeds optreden na een toevallige en kortstondige blootstelling.

De asbestvezels kunnen rechtstreeks ons gastro-intestinaal apparaat binnendringen. De risico’s zijn groot, onomkeerbaar en het kan 20 tot 40 jaar duren eer de eerste ziektesymptomen optreden. (cfr Asbestose) Deze eigenschappen maken asbest nog gevaarlijker omdat er geen enkel alarmsignaal is in het menselijk lichaam. De vezels haken namelijk in op de ingewanden; eerst ontstaan ontstekingen, die zich later (bij een verminderde werking van het immuunsysteem door b.v. ouderdom) omzetten naar tumoren.

I.v.m. asbestose: opgehoest slijm vanuit de luchtwegen kan door slikken ook het maag-darmstelsel bereiken en infecteren. Zie artikel: Asbest algemeen; tekst van erkend Labo FOD WASO.

Insecticiden, pesticiden en herbiciden werken hormoonverstorend voor de mens. Volwassenen en kinderen nemen ze op in het lichaam en deze veranderen de DNA codering. Bij voortplanting geven we deze mutaties door, generatie na generatie.

 • In Vlaanderen wordt maximaal op 22 van de 112 gebruikte insecticiden, pesticiden en herbiciden gemeten. De wetgeving stelt letterlijk: “Alleen die pesticiden die naar alle waarschijnlijkheid in een bepaald water voorkomen, moeten worden gecontroleerd.”
 • Deze hormoonverstoorders dragen o.a. bij tot de achteruitgang van de kwaliteit van het sperma. Zo begrijpt u ook de link met het stijgende aantal koppels dat nood heeft aan kunstmatige inseminatie.
 • Waar u mogelijk dacht dat het gebruik van deze insecticiden, pesticiden en herbiciden stilaan ten einde loopt, moeten we u teleurstellen. Als concreet voorbeeld nemen we Roundup, een herbicide van Monsanto, met als één van de meest gekende actieve stoffen Glyfosaat. De vele protestacties ten spijt, heeft Europa nog steeds geen besluit genomen over het voorstel dat gebruik van Glyfosaat op vijf jaar tijd wil laten uitdoven en zo uit de markt laten verdwijnen. De particulier mag het officieel niet meer gebruiken maar de landbouw wordt niet gehinderd om Glyfosaat te blijven gebruiken. Zie artikel: Europa glyfosaat impasse: Mo* 14 11 2017 Louise Hantson
 • Men gebruikt zo goed als over de hele wereld dezelfde groep van 15 chemische stoffen om het water bacterievrij tot bij het verbruikspunt te leiden. Deze chemische stoffen vormen o.i.v. biologische onreinheden en zuurstof de zogenaamde: desinfectie bijproducten.
 • Chemici benoemen de 4 gevormde desinfectie bijproducten (dibroomchloormethaan, broomdichloormethaan, trichloormethaan en bromoform) gezamenlijk als Trihalomethanen.
 • In België/ Vlaanderen ligt de maximum toegelaten waarde voor deze Trihalomethanen op 100µgr/L
 • Feit is; Trihalomethanen geven een verhoogd risico op kanker en worden ervan verdacht om aandoeningen aan lever, nieren en centraal zenuwstelsel te veroorzaken.
 • De Vlaamse/Belgische bovengrens voor Trihalomethanen is 100µgr/L. Het Nederlandse maximum ligt op 25µgr/L, want boven deze waarde worden Trihalomethanen kankerverwekkend.

Met betrekking tot de zich werkelijk voordoende gevallen aan kanker, opgesplitst per kanker type en per leeftijd (per 5 jaar) zien we toch veel grotere hoeveelheden voor België (waar men leidingwater op slechts 65 parameters verifieert) dan in het Verenigd Koninkrijk met de strengste water wetgeving en detectiemethoden in Europa; en in Spanje waar men ruim 20 jaar geleden reeds aangaf (net als in Italië en Griekenland) dat het leidingwater GEEN drinkbaar water is (vanwege dezelfde oude asbest waterleidingen) en daar ligt de kanker incidentie nog lager. In Spanje komen er onder de leeftijd van 20 jaar nauwelijks kankers voor en dat is een enorm verschil met België. We baseren ons hier op gegevens uit het verslag: Cancer Incidence in five continents volume XI van het International Agency for Research on Cancer en op gegevens uit rapportering van 2018 ook van IARC: https://gco.iarc.fr

 • We zien ook grote verschillen met Nederland in de zich voordoende aantallen kankergevallen.
 • Nederland telt bij screening op darmkanker, jaarlijks 10.000 gevallen; net zo veel als in België.
 • Nederland heeft een populatie die de Belgische met 6.000.000 mensen overstijgt.
 • Nederland zet volop in op het verwijderen van Asbest waterleidingen, België acht dit niet urgent.

Kiest u flessenwater? Naar alle waarschijnlijkheid kookt u met leidingwater.
Koken doodt bacteriën maar chemisch is er niets veranderd.

 • Dat flessenwater, financieel en ecologisch, niet de beste keuze is, weet u.
 • Hoeveel besteedt u maandelijks aan flessenwater? Is dat water kwalitatief en gezond?
 • Brita filters zijn helaas geen oplossing, zegt Test-Aankoop (reduceert enkel kalk).

 

is absoluut beter voor uw gezondheid, – uw portemonnee én – onze planeet!

 

De benodigde waterconsumptie per persoon per dag is 1,5 liter. De gemiddelde prijs voor 1,5 liter kwalitatief flessenwater = €0,90 of €0,60 per liter. Een gemiddeld gezin telt 3 personen. Op een jaar koopt dit gezin (1,5 l x 3 pers) x 365 dagen = 1.642,5 liter flessenwater en besteedt het 1.642,5 l x €0,6 = € 985,5 – aan flessenwater.

Maar soep, rijst, spaghetti, koffie, en thee maakt men nog steeds met leidingwater…

Bi-eau gezuiverd leidingwater is tot 5 maal goedkoper dan flessenwater.

Een berekening over 20 jaar:

 • U heeft een waterzuivering met standaard kraantje: vanaf € 1.135,- (incl. 21% btw, excl plaatsing).
 • U zal 20 nieuwe filtersets kopen aan € 140,- dus € 2.800,-
 • Fair = Fair: uw waterverbruik dezelfde hoeveelheid 1.642,5 x 20 jaar = 32.850 liter
  Deze liters leidingwater kosten ook geld nl € 98,55. We verdubbelen dit bedrag voor koken, soep, koffie en thee = € 197,10

Totaal: € 995,- + € 2.800,- + € 197,10 = € 3.992,10-

 • 20 jaar flessenwater voor uw gezin zonder prijsstijgingen, maar koken in leidingwater betekent: 20 x € 985,5 = € 19.710,-

€ 19.710,0 ⁄ € 3.992,10- = 4,93 U bent dus bijna 5 maal goedkoper gesteld en kookt ook in zuiver water.

€ 3.992,1 ⁄ 20 jaar ⁄ 365 dagen = € 0,54 per dag voor heel het gezin.

Wenst u meer informatie, hulp bij uw keuzes of een offerte?