Heerlijk, gezond water uit je kraan?

Ervaar het verschil met Bi-eau waterzuivering.

Zuiver en gezond water is een basisrecht. Kraanwater wordt in Vlaanderen dagelijks gecontroleerd, volgens de waterwetgeving met de laatste updates op slechts 103 parameters. Waterzuiveringsbedrijven doen belangrijk werk, dat is een feit. Ze doen minstens wat de wetgeving voorschrijft, soms meer. Toch ontsnappen vele schadelijke stoffen aan de controle: Asbest, Medicijnresten, Pesticiden en Insecticiden; vaak Hormoon verstorende stoffen, PFAS en Microplastics. Deze verschillende vormen van vervuiling zijn zo verscheiden en groot in aantal dat het veel verschillende behandelingen vergt en zo onbetaalbaar wordt om al het leidingwater (zowel gebruikt om b.v. auto’s te wassen als om te drinken), te zuiveren tot gezond drinkbaar water.  Resultaat: een compromis; het best haalbare, met de beschikbare middelen. De gezondheidsreferentie die rest, is dat u van het drinken van leidingwater geen directe gezondheidsproblemen zal ondervinden. 

-16-12-2022 VRTnws meldt: Vlaanderen overschrijdt de Europese (EFSA) gezondheidskundige toetsingswaarde voor PFAS stoffen: maximaal 4,4 ng per liter in drinkwater. Op 836 leidingwater stalen, zit meer dan de helft van de stalen ruim 5 maal boven de Europese norm en de resultaten lopen verder op tot 13 maal erboven. De PFAS groep omvat meer dan 6000 verschillende stoffen.

-17-08-2023 VRTnws meldt: Verschillende West-Vlaamse waterwinningsgebieden zijn sterk vervuild met het herbicide Bentazon en kunnen voorlopig niet gebruikt worden voor drinkwaterwinning. Nog steeds meldt de waterwetgeving: “wordt enkel op die pesticiden getest, waarvan men vermoedt dat er hoge concentraties aanwezig kunnen zijn”. Totaal aan toegelaten herbiciden en pesticiden in België: circa 2000 stoffen.

Flessenwater in het algemeen, biedt geen extra zekerheid. Daar het enkel aan dezelfde 103 parameters moet voldoen.

U wil gezond, zuiver water voor drank én voeding, voor uw gezin en uw medewerkers! Kies dan… Bi-eau: een kwalitatieve waterzuivering met 5 stadia van filtratie, die het risico op inname van schadelijke stoffen zal inperken! Gezond water, thuis of op uw werk; slechts € 0,54 per dag.  

Bi-eau: financieel, ecologisch, voor uw gezondheid en uw comfort, de meest verstandige keuze! 
Afmetingen 2D Bi-eau waterzuivering

Wenst u hierover een vrijblijvend informatief gesprek bij u thuis?

Bi-eau waterzuivering: vijf stadia van gelaagde filtratie

Deze progressieve waterzuivering garandeert, via adsorptie en gradueel fijnere partikel filtratie, gezond, mineraalrijk water.

Mineralen opgelost in water worden beter opgenomen door ons lichaam.

Mineralen en sporenelementen opgelost in water, worden tot 90% opgenomen in het lichaam. Deze mineralen en sporenelementen (zink, ijzer, koper, molybdeen, boor en mangaan) worden uit vast voedsel slechts voor 30% opgenomen vanwege de vezelstructuur van plantaardige voeding en het aanwezige Fytinezuur.

Mineraal en sporenrijk water drinken, werkt tekorten aan deze stoffen snel weg en herstelt het natuurlijke evenwicht!

Bi-eau Waterzuivering - 5 filters voor zuiver water in 5 stappen

5 trappen van progressief fijnere filtratie en adsorptie

1. Partikel filtratie: de grotere deeltjes; kalk, roest en sediment worden tegengehouden door een progressief fijnere deeltjes filtratie. De filter zorgt ook voor de lange gebruiksperiode van de Stainless Steel filterbehuizing.

Filter Bi-eau 1 - Progressief Denser Gelaagde en Geperste KatoenfilterBi-eau Waterzuivering - filter 1 - Progressief Denser Gelaagde en Geperste Katoenfilter

2. Adsorptie: chemische stoffen met koolstof(C) of een hydroxyde groep(OH) in de formule, binden door adsorptie op actieve koolstof. Bi-eau kiest verbeterde actieve koolstof van kokosnootbast; voor efficiëntere en snellere adsorptie aan een groter verwerkbaar debiet.

Filter Bi-eau 2 - Actieve Koolstof GranulaatBi-eau Waterzuivering - Filter 2 - Kokosnoot Bast Actieve Koolstof Granulaat

3. Hars filter (Nieuwe Filter): hars voor Ionenwisseling; verwijdert geurtjes, maakt het water zachter en vermindert nieuwe kalkvorming.

Filter Bi-eau 3 - Progressief Denser Gelaagde en Geperste KatoenfilterBi-eau Waterzuivering - Filter 3 - Hars Filter tegen Slechte Geur en Hardheid

4. Ultrafijne filtratie: minuscule holle vezels, stoppen alle partikels tot 0,01 µm. (1 µm = 1/1000 mm)

(ø = diameter).

Deze filter verwijdert:

Bacteriën, protozoa, cysten
Bacteriën ø: circa 1µm
Glasvezel ø: 7µm

Bruin Asbest Amosiet ø: 0.1 µm
Blauw Asbest (gevaarlijkste vorm) Crocidoliet ø: 0,08µm

Wit Asbest (meest voorkomende) Chrysoliet ø: 0,02µm

Filter Bi-eau 4 - Ultrafijne filtratie tot 0,01 µmBi-eau Waterzuivering - Filter 4 - Ultrafijne Filtratie

5. T33 Adsorptie: ultrafijn actieve koolstofpoeder, door centrifugale kracht dens aangedrukt, zorgt voor zeer efficiënt adsorptie van chemische verontreiniging in het enorme adsorptieoppervlak dat deze poedermassa vormt. Door de harde massa fungeert de filter net als stenen in de natuur: de ultra fijne partikel filtratie houdt grotere atomen: de zware- en transitie metalen (Cadmium48, Quick80 en Lood82)  tegen.

Deze filter verwijdert:

100% giardia cysten
100% cryptosporidium
100% asbest*
*gelimiteerd meetbare grootte

99% chloroform
99% bromoform
99% coliformen

95% medicijnresten
95% oestrogenen
95% insecticiden en pesticiden
95% zware metalen zoals lood

Bi-eau Werking - Waterfilter 5 - Gecentrifugeerde Actieve KoolstofBi-eau Waterzuivering - Filter 5 - Gecentrifugeerde Actieve Koolstof

Resultaat: Mineralen Na, K, Ca, Mg behoren tot de kleinste atomen dus ze stromen door alle filters heen zodat er heerlijk, zuiver, en gezond water uit uw kraan komt met alle benodigde mineralen.

Bi-eau Werking - Eindresultaat - Zuiver en gezond water met de benodige mineralen

Wenst u meer informatie, hulp bij uw keuzes of een offerte?

Feiten over leidingwater

Komt er drinkbaar water uit uw kraan?

Leidingwater mag dan dagelijks gecontroleerd worden, toch leveren vele vormen van aanwezige verontreiniging wel degelijk een beproeving voor de goede werking van meerdere lichaamsfuncties. Gelukkig ligt de mogelijkheid tot een behoorlijke kwaliteitsverbetering van leidingwater bij u thuis (het verbruikspunt) binnen handbereik!

We houden van kritisch denken en handelen vanuit betrokkenheid. Iedereen wil en heeft recht op een goede gezondheid. Daarom nemen we u mee op onze zoektocht. We delen onze bevindingen met betrekking tot de kwaliteit van leidingwater. Sterker nog, we nodigen u uit om zélf de feiten te analyseren en zo tot uw conclusie te komen. Onze keuzes worden onderbouwd met publicaties en onderzoek die we op onze pagina artikels met u delen. Mogelijk kiest u er ook voor actie te ondernemen om de kwaliteit van leidingwater aan uw verbruikspunt te verbeteren. Mooi, zo helpt u meteen ook milieubelastend afval te voorkomen!

Mineralen en sporenelementen; de benodigde, gezonde stoffen

Mineralen (Na, Ca, Mg, K) en sporenelementen zijn terug te vinden in ons leidingwater, wat prima is, want mineralen opgelost in water worden makkelijker en beter opgenomen door het lichaam, voor ongeveer 90%. Gezond, zuiver water is dus een erg belangrijke bron van mineralen voor het lichaam. Uit vast voedsel worden mineralen en spoorelementen (5B boor, 25Mn mangaan, 26Fe ijzer, 29Cu koper, 30Zn zink en 42Mo molybdeen) slechts voor 30% opgenomen; beïnvloed door de vezelstructuur van planten en Fytinezuur.

Door mineraal- en sporenrijk water te drinken, verbetert u de natuurlijke balans in uw lichaam en werkt u tekorten aan mineralen en spoorelementen sneller weg.

Maar helaas vinden we in leidingwater ook schadelijke stoffen:

 • 9F Fluor, 13Al Aluminium, 28Ni Nikkel, 33As Arseen, 48Cd Cadmium, 82Pb Lood,…
 • Pesticiden, Herbiciden, Hormonen en andere hormoonverstoorders
 • Industriële Chemicaliën zoals restanten van aardolie derivaten, medicijnresten, en andere drugs
 • Microplastics
 • Asbest
 • Bacteriën o.a. E.coli (met steeds grotere resistenties tegen de gebruikte desinfectiemiddelen…  )

De waterwetgeving is sinds 2016 een regionale materie en dus bij ons Vlaamse materie. We hanteren oude Europese richtlijnen dd 2002 als wetgeving (8 pagina’s). Volgens deze richtlijnen wordt geverifieerd op slechts 65 parameters. Een aantal van de hierboven vermelde stoffen hebben dus een maximum toegelaten waarde gekregen, maar niet allemaal. Vele stoffen worden niet gemonitord.  Als voorbeeld, de landbouw mag officieel 2000 verschillende insecticiden, pesticiden, herbiciden en groeiversnellers gebruiken in België. Dit zijn vaak hormoon verstorende stoffen.  Voor slechts een beperkte selectie van deze stoffen is er een bovengrens aangegeven.

Europa heeft sinds 28 maart 2019 een nieuwe waterwetgeving (143 pagina’s). Deze is o.a. uitgebreider in normering van staalname en frequentie van staalname. Helaas bieden deze recentere richtlijnen ook geen sluitende bescherming tegen het steeds groeiende arsenaal aan milieuverontreinigende en kankerverwekkende stoffen. Denk hier ook aan de PFAS groep met ruim 6000 verschillende stoffen, waarop meestal bemonsterd wordt vanuit een groep van 20 vaak voorkomende PFAS stoffen .

Vlaanderen past deze nieuwe wetgeving tot op heden slechts gedeeltelijk toe.

Toch blijven de Vlaamse regering en VMM continu metingen uitvoeren en regelgeving up to date brengen. Zo werden vanaf 2018 reeds 36 nieuwe stoffen, stoffen groepen en metabolieten die gezondheidsbedreigend zijn toegevoegd met hun “VOORZORGS WAARDE VOOR EEN NIET-GENORMEERDE STOF IN DRINKWATER”. Of dit alles voldoende is mag u zelf beoordelen. We verwijzen dan ook naar het volledige verslag op https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteit

Biconvex bevestigt dat er nieuwe en belangrijke inspanningen gebeuren, toch menen we dat deze inspanningen niet volstaan (meting op slechts 103 parameters). Daarom adviseren we een kwalitatieve zuivering van leidingwater voor consumptie. Bij de hieronder opgenomen conclusies leest u onze bemerkingen die ons advies ondersteunen.

Uitgave 31-01-2022 – Dit rapport geeft een overzicht van de aanwezigheid van perfluorverbindingen in het drinkwater in Vlaanderen op basis van een meetcampagne in 2021.

De voornaamste conclusies:

 • We treffen PFAS verspreid aan in het drinkwater in Vlaanderen. Het Vlaamse drinkwater voldoet aan de Europese norm voor de 20 meest relevante individuele PFAS (PFAS-20).
 • De Europese drinkwaternorm van 100 ng/l wordt bij geen enkele analyse overschreden. In alle leveringsgebieden ligt de maximale concentratie onder de helft van deze norm. 
 • De top vijf PFAS teruggevonden in drinkwater zijn PFPeA (51,9%), PFHxA (48,3%), PFBS (47,8%), PFOA (43,7%) en PFHpA (32,9%).
 • De gemiddelde concentratie voor alle individuele PFAS is lager dan 2 ng/l. 

Het is aangewezen dat de waterbedrijven de meet inspanningen gericht verderzetten en de opties in kaart brengen om de concentraties te doen dalen of minstens niet te laten oplopen. 

 • Biconvex vindt de hierboven vermelde info vreemd omdat de EFSA een gezondheidskundige toetsingswaarde stelt betreffende PFAS-20 van maximaal 4,4 ng per liter in drinkwater. zie ook het artikel op deze site: Vlaanderen is te vervuild om nog strikte gezondheidsnormen toe te passen.
 • Verder liggen de concentraties van de individuele PFAF onder de 2 ng/l maar dit zegt niets over de sommatie van alle verschillende aangetroffen PFAS stoffen in een waterstaal. De kans is zeer reëel dat dan de 4,4 ng/l weer overschreden wordt.
 • Andere bronnen melden nog het streven tegen uiterlijk 12/01/2026 naar maximaal 5 µg/l = 5000 ng/l voor het totaal aan PFAS stoffen in drinkwater.  
 • Het meest hoopgevende punt betreft het streven naar 4 ng/l bij metingen aan het consumptiemunt: op 4 specifieke PFAS stoffen, uiterlijk tegen 15 juli 2027.

Uitgave 14-06-2022 – Dit rapport geeft een overzicht over de aanwezigheid van perfluorverbindingen in de bronnen bestemd voor de productie van drinkwater op basis van een meetcampagne uitgevoerd door de waterbedrijven in 2021.

Enkele conclusies:

 • We treffen PFAS verspreid aan in het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater (24 locaties). In het oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater werden 13 verschillende PFAS teruggevonden.
 • Voor geen enkel oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater werd voor PFAS-20 een maximale concentratie gemeten boven 100 ng/l (toetsingswaarde drinkwater).
 • In het grondwater bestemd voor de productie van drinkwater (113 locaties) werden tijdens de campagne 21 verschillende perfluorverbindingen teruggevonden.
 • Voor één grondwaterwinning bestemd voor de productie van drinkwater werd de PFAS-20 toetsingswaarde (100 ng/l) overschreden.

Naast de groep van meer dan 6000 PFAS stoffen blijven de circa 2000 landbouw insecticiden, pesticiden en groeiversnellers als ook de vele medicijnresten, niet voldoende gemonitord; laat staan dat ze allen zouden zijn uitgezuiverd. Omdat deze taak op grote schaal voor al het leidingwater indien niet onmogelijk, dan wel onbetaalbaar wordt, is de huidige invulling een compromis. Daarom adviseert Biconvex uw leidingwater voor consumptie verder te zuiveren. Wetende dat er over de oude asbest waterleidingen niet gesproken wordt.

 • Sommige Europese landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk hanteerden reeds lang strengere normen. Nederland heeft zijn oude asbestwaterleidingen nagenoeg volledig verwijderd.
 • Andere landen zoals Spanje, Griekenland en Italië lieten het los; daar is leidingwater geen drinkbaar water; o.a. vanwege de zelfde oude asbest waterleidingen.
 • Opmerkelijk zijn de grote verschillen per land, in de zich voordoende gevallen, van enkele specifieke kankers. Net als het feit dat Spanje als voorbeeld sinds het einde van zijn drinkbaar leidingwater, in de jongste leeftijdsgroepen nauwelijks nieuwe kankergevallen optekent.
 • Hormonaal gestuurde kankers zoals borst- en prostaatkanker, evenals darmkanker, maken bij ons meer slachtoffers dan in de ons omringende landen.
 • Het aantal baby’s geboren met kanker, is in België nog steeds stijgend. Vaak betreft het lymfeklierkanker.
 • Met blaaskanker staat België bovenaan in het Europese peloton: 2 maal meer dan Nederland en 3 maal meer dan het Verenigd Koninkrijk. Zie artikel over blaaskankeronderzoek door de International Agency for Research on Cancer voor meer info.

Belgisch leidingwater hoort volgens de wetgeving bacterievrij te zijn. Of zoals het in de wetgeving letterlijk staat: “Aanwezigheid van bacteriën: geen significante verhoging”; mag men dus waarnemen in de hoeveelheden bacteriën in leidingwater. Helaas zijn er dus geen wettelijk afdwingbare cijfers wat bacteriën betreft.

Bacteriën hebben een grootte van circa 1µm of 1/1000 mm. Bacteriën worden door onze waterzuiveringsstations niet uitgefilterd. Zo fijn kan men hier niet filteren en ondanks dat het theoretisch wel kan, zal men het niet doen, vanwege het veel te grote drukverlies dat zou ontstaan. Bacteriën worden dus verwijderd met ultraviolet licht of ozon.

Feit is dat microplastics die massaal bij elke wasbeurt in het oppervlaktewater belanden, vele malen kleiner zijn dan een bacterie of die 1µm. Bijna elk kledingstuk bevat vandaag microplastics; gaande van Lycra en spandex over polyamide of Nylon, tot polyester en fleece. Fleece is niets anders dan de “zogenaamd goed gerecycleerde PET fles” die nu een warme sweater is maar bij elke wasbeurt miljoenen microplastics in ons leidingwater doet belanden. Uw leidingwater intercommunale kan ze niet uitfilteren. Filtratie van oppervlaktewater gebeurt voor plastics ongeveer tot de grootte van een oorstaafje, vandaar dat deze nu niet meer in plastic aangeboden worden.

Vlaanderen telt circa 19.000 km aan oude asbest-waterleidingen in bedenkelijke staat.

Zinkgaten komen voor in het hele land. 19.000 km, is circa de helft van de wereld omtrek of circa één derde van het Vlaamse waterleidingen net.
Een eerste maal wordt dit vermeld in een artikel in eos van 22 april 2015.

Ondertussen weten we zeker dat asbest schadelijk is voor onze gezondheid.

Asbest vezels zijn dermate klein (lengte 10 – 15µm en diameter per type vezel: Chrysotiel 0,02 µm, Amosiet 0,10 µm, Crocidoliet 0,08 µm) dat de natuurlijke bescherming van ons lichaam, namelijk om niet te overwinnen indringers in te kapselen, niet lukt.

Crocidoliet is de meest gevaarlijke asbestsoort en Chrysotiel de minst gevaarlijke. Kwaadaardige tumoren van het maag-darmkanaal (maag, slokdarm, en dikke darm) kunnen reeds optreden na een toevallige en kortstondige blootstelling.

De asbestvezels kunnen rechtstreeks ons gastro-intestinaal apparaat binnendringen. De risico’s zijn groot, onomkeerbaar en het kan 20 tot 40 jaar duren eer de eerste ziektesymptomen optreden. (cfr Asbestose) Deze eigenschappen maken asbest nog gevaarlijker omdat er geen enkel alarmsignaal is in het menselijk lichaam. De vezels haken namelijk in op de ingewanden; eerst ontstaan ontstekingen, die zich later (bij een verminderde werking van het immuunsysteem door b.v. ouderdom) omzetten naar tumoren.

I.v.m. asbestose: opgehoest slijm vanuit de luchtwegen kan door slikken ook het maag-darmstelsel bereiken en infecteren. Zie artikel: Asbest algemeen; tekst van erkend Labo FOD WASO.

Insecticiden, pesticiden en herbiciden werken hormoonverstorend voor de mens. Volwassenen en kinderen nemen ze op in het lichaam en deze veranderen de DNA codering. Bij voortplanting geven we deze mutaties door, generatie na generatie.

 • In Vlaanderen wordt maximaal op 22 van de 112 gebruikte insecticiden, pesticiden en herbiciden gemeten. De wetgeving stelt letterlijk: “Alleen die pesticiden die naar alle waarschijnlijkheid in een bepaald water voorkomen, moeten worden gecontroleerd.”
 • Deze hormoonverstoorders dragen o.a. bij tot de achteruitgang van de kwaliteit van het sperma. Zo begrijpt u ook de link met het stijgende aantal koppels dat nood heeft aan kunstmatige inseminatie.
 • Waar u mogelijk dacht dat het gebruik van deze insecticiden, pesticiden en herbiciden stilaan ten einde loopt, moeten we u teleurstellen. Als concreet voorbeeld nemen we Roundup, een herbicide van Monsanto, met als één van de meest gekende actieve stoffen Glyfosaat. De vele protestacties ten spijt, heeft Europa nog steeds geen besluit genomen over het voorstel dat gebruik van Glyfosaat op vijf jaar tijd wil laten uitdoven en zo uit de markt laten verdwijnen. De particulier mag het officieel niet meer gebruiken maar de landbouw wordt niet gehinderd om Glyfosaat te blijven gebruiken. Zie artikel: Europa glyfosaat impasse: Mo* 14 11 2017 Louise Hantson
 • Men gebruikt zo goed als over de hele wereld dezelfde groep van 15 chemische stoffen om het water bacterievrij tot bij het verbruikspunt te leiden. Deze chemische stoffen vormen o.i.v. biologische onreinheden en zuurstof de zogenaamde: desinfectie bijproducten.
 • Chemici benoemen de 4 gevormde desinfectie bijproducten (dibroomchloormethaan, broomdichloormethaan, trichloormethaan en bromoform) gezamenlijk als Trihalomethanen.
 • In België/ Vlaanderen ligt de maximum toegelaten waarde voor deze Trihalomethanen op 100µgr/L
 • Feit is; Trihalomethanen geven een verhoogd risico op kanker en worden ervan verdacht om aandoeningen aan lever, nieren en centraal zenuwstelsel te veroorzaken.
 • De Vlaamse/Belgische bovengrens voor Trihalomethanen is 100µgr/L. Het Nederlandse maximum ligt op 25µgr/L, want boven deze waarde worden Trihalomethanen kankerverwekkend.

Met betrekking tot de zich werkelijk voordoende gevallen aan kanker, opgesplitst per kanker type en per leeftijd (per 5 jaar) zien we toch veel grotere hoeveelheden voor België (waar men leidingwater op slechts 65 parameters verifieert) dan in het Verenigd Koninkrijk met de strengste water wetgeving en detectiemethoden in Europa; en in Spanje waar men ruim 20 jaar geleden reeds aangaf (net als in Italië en Griekenland) dat het leidingwater GEEN drinkbaar water is (vanwege dezelfde oude asbest waterleidingen) en daar ligt de kanker incidentie nog lager. In Spanje komen er onder de leeftijd van 20 jaar nauwelijks kankers voor en dat is een enorm verschil met België. We baseren ons hier op gegevens uit het verslag: Cancer Incidence in five continents volume XI van het International Agency for Research on Cancer en op gegevens uit rapportering van 2018 ook van IARC: https://gco.iarc.fr

 • We zien ook grote verschillen met Nederland in de zich voordoende aantallen kankergevallen.
 • Nederland telt bij screening op darmkanker, jaarlijks 10.000 gevallen; net zo veel als in België.
 • Nederland heeft een populatie die de Belgische met 6.000.000 mensen overstijgt.
 • Nederland zet volop in op het verwijderen van Asbest waterleidingen, België acht dit niet urgent.

Kiest u flessenwater? Naar alle waarschijnlijkheid kookt u met leidingwater.
Koken doodt bacteriën maar chemisch is er niets veranderd.

 • Dat flessenwater, financieel en ecologisch, niet de beste keuze is, weet u.
 • Hoeveel besteedt u maandelijks aan flessenwater? Is dat water kwalitatief en gezond?
 • Brita filters zijn helaas geen oplossing, zegt Test-Aankoop (reduceert enkel kalk).

 

is absoluut beter voor uw gezondheid, – uw portemonnee én – onze planeet!

 

De benodigde waterconsumptie per persoon per dag is 1,5 liter. De gemiddelde prijs voor 1,5 liter kwalitatief flessenwater = €0,90 of €0,60 per liter. Een gemiddeld gezin telt 3 personen. Op een jaar koopt dit gezin (1,5 l x 3 pers) x 365 dagen = 1.642,5 liter flessenwater en besteedt het 1.642,5 l x €0,6 = € 985,5 – aan flessenwater.

Maar soep, rijst, spaghetti, koffie, en thee maakt men nog steeds met leidingwater…

Bi-eau gezuiverd leidingwater is tot 5 maal goedkoper dan flessenwater.

Een berekening over 20 jaar:

 • U heeft een waterzuivering met standaard kraantje: vanaf € 1.135,- (incl. 21% btw, excl plaatsing).
 • U zal 20 nieuwe filtersets kopen aan € 140,- dus € 2.800,-
 • Fair = Fair: uw waterverbruik dezelfde hoeveelheid 1.642,5 x 20 jaar = 32.850 liter
  Deze liters leidingwater kosten ook geld nl € 98,55. We verdubbelen dit bedrag voor koken, soep, koffie en thee = € 197,10

Totaal: € 995,- + € 2.800,- + € 197,10 = € 3.992,10-

 • 20 jaar flessenwater voor uw gezin zonder prijsstijgingen, maar koken in leidingwater betekent: 20 x € 985,5 = € 19.710,-

€ 19.710,0 ⁄ € 3.992,10- = 4,93 U bent dus bijna 5 maal goedkoper gesteld en kookt ook in zuiver water.

€ 3.992,1 ⁄ 20 jaar ⁄ 365 dagen = € 0,54 per dag voor heel het gezin.

Wenst u meer informatie, hulp bij uw keuzes of een offerte?