Feiten over het aantal zich voordoende kanker gevallen, de sterfte aan – en de verwachting over 5 jaar; betreffende specifieke kankers.