Author - Sem

EU stoot weer meer broeikasgassen uit dan voor corona

Maandag, 16 Mei 2022 De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie weer boven het...


PFAS gevonden in Vlaams drinkwater

Maandag, 31 Januari 2022, VRT nieuws Volgens de persmededeling geeft de EFSA European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), een gezondheidskundige toetsingswaarde op van 4...


Antibioticresistentie wereldwijd belangrijke doodsoorzaak

Antimicrobiële resistentie vormt een aanzienlijke bedreiging voor de mensheid, waarschuwen onderzoekers. Antibioticresistentie wereldwijd belangrijke doodsoorzaak


De 10 ziekmakende chemische stoffen in onze grond en in ons water

"Graaf om het even waar een put en je staat versteld van wat je allemaal aantreft" -Uit Humo, 14 september 2021 Vervuild Vlaanderen


Vind men ook PFOS/ PFAS in ons leidingwater?

De recente informatie betreffende de PFOS verontreiniging zal u mogelijk verontrusten en dat is terecht. Men (3M) was bijzonder onachtzaam t.o.v. uw gezondheid.   - Gezien de gerechtelijke...


Blaaskankeronderzoek 2012 – IARC

Met blaaskanker staat België bovenaan in het Europese peloton: 2 maal meer dan Nederland en 3 maal meer dan het Verenigd Koninkrijk.


Water as Mother to Tea

Making a cup of tea seems easy, but how to make a good cup of tea that can bring out fine flavors from tea and...


Fijn stof maakt ons dommer

Fijn stof is niet allen een sluipende moordenaar, het tast ook onmiddellijk ons denkvermogen aan.


Filling drinking glass with tap water

Ik drink geen kraanwater en daar zijn goede redenen voor!

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) en de rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland waarschuwen. Waterzuiveringsinstalaties halen een groot deel ongewenste stoffen uit grond- en...


Chloorpyrifos in België

Dit pesticide kan ook op uw bord belanden. Artikel uit Knack door Kristof Clerix Cloorpyrifos