Author - Sem

EU stoot weer meer broeikasgassen uit dan voor corona

"De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie weer boven het niveau van voordien...


Posted By Categorie:LuchtComments: Comments Off

PFAS gevonden in Vlaams drinkwater

31 01 2022 VRT nieuws: PFAS gevonden in Vlaams drinkwater. Persmededeling Vlaanderen: Zie bericht onderaan. Volgens de persmededeling geeft de EFSA European Food Safety Authority (Europese Autoriteit...


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

Antibioticresistentie wereldwijd belangrijke doodsoorzaak

Antimicrobiële resistentie vormt een aanzienlijke bedreiging voor de mensheid, waarschuwen onderzoekers. Antibioticresistentie wereldwijd belangrijke doodsoorzaak


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

De 10 ziekmakende chemische stoffen in onze grond en in ons water

"Graaf om het even waar een put en je staat versteld van wat je allemaal aantreft" -Uit Humo, 14 september 2021 Vervuild Vlaanderen


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

Vind men ook PFOS/ PFAS in ons leidingwater?

De recente informatie betreffende de PFOS verontreiniging zal u mogelijk verontrusten en dat is terecht. Men (3M) was bijzonder onachtzaam t.o.v. uw gezondheid.   - Gezien de gerechtelijke...


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

Blaaskankeronderzoek 2012 – IARC

Met blaaskanker staat België bovenaan in het Europese peloton: 2 maal meer dan Nederland en 3 maal meer dan het Verenigd Koninkrijk.


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

Water as Mother to Tea

Making a cup of tea seems easy, but how to make a good cup of tea that can bring out fine flavors from tea and...


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

Fijn stof maakt ons dommer

Fijn stof is niet allen een sluipende moordenaar, het tast ook onmiddellijk ons denkvermogen aan.


Posted By Categorie:LuchtComments: Comments Off

Ik drink geen kraanwater en daar zijn goede redenen voor!

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) en de rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland waarschuwen. Waterzuiveringsinstalaties halen een groot deel ongewenste stoffen uit grond- en...


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off

Chloorpyrifos in België

Dit pesticide kan ook op uw bord belanden. Artikel uit Knack door Kristof Clerix Cloorpyrifos


Posted By Categorie:WaterComments: Comments Off