Actiefkool verwijdert honderden chemicaliën!

bron: https://www.salusi.nl/koolstoffilter-actiefkoolfilter-zuiver-kraanwater/

Actiefkool verwijdert honderden chemicaliën!

Dankzij diens grote interne oppervlakte is actieve kool een perfect adsorptiemiddel. Sterker nog: actief kool betreft het meest krachtige adsorbens ter wereld! Actieve kool bestaat in poeder (PAC) en granulen oftewel granulaatkorrels (GAC). Vooral koolstofgranulaat wordt gebruikt om bepaalde stoffen uit drinkwater te verwijderen. Hierbij valt te denken aan organische halogenen, anorganische elementen en ongeladen apolaire stoffen zoals:

 • PCB’s (polychloorbifenylen)
 • Dierlijke, plantaardige & vooral ook minerale oliën
 • PAK’s (poly-aromatische koolwaterstoffen)
 • BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen & xyleen)
 • Benzopyreen
 • MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)
 • Hallogenen & hallogene stoffen zoals fluor, chloor, broom, jodium, astaat en ..
 •  …Maar toch hoofdzakelijk de adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX): chloor, jood en broom
 • Chloorhoudende oplosmiddelen
 • Chloorfenol (en andere chemisch-synthetische fenolen)
 • Biologische gevaren: microben, micro-organismen & microbiologische parameters zoals cryptosporidium, clostridium perfringens, escherichia coli, enterococcen, (entero)virussen, giardia, aeromonas, bacteriofagen e.a.
 • Bepaalde gebromeerde vlamvertragers q. brandvertragers (BBDE’s) zoals perfluoroctaansulfanaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA)
 • Dioxines zoals PCDD’s en PCDF’s
 • Vluchtige organische (koolwater)stoffen (VOS/VOC’s) zoals benzeen, tolueen, xyleen, nonaan, atrazine, carbofuraan etc.
 • Restemissies van zware metalen (lood, cadmium, kwik, barium, cadmium, thallium, koper, ijzer, aluminium, mangaan, chroom, nikkel, arseen, titanium, tin en zink)
 • Niet-biodegradeerbare organische verbindingen
 • Allerhande gifstoffen en toxische verbindingen
 • Gisten & fermentatieproducten
 • Kleurstoffen (pigmenten), geurstoffen (aromaten) & smaakstoffen
 • Organische zuren
 • Giftige organisch-chemische verbindingen
 • Bepaalde anorganische verbindingen zoals sulfiden en chloriden
 • Bestanddelen van meststoffen zoals kunstmest en mengmest (chelaten e.a.)
 • Gewasbeschermingsmiddelen + ongediertebestrijdingsmiddelen…
 • Pesticiden, insecticiden & herbiciden zoals bentazon, aldrin, dieldrin, heptachloor(exopide) e.a.
 • Bepaalde proteïnen, medicamenten & hormonen zoals synthetische (xeno)oestrogenen
 • Bisfenol A (BPA) en aanverwante industriële chemicaliën (waaronder styreen & nonylfenol)
 • Wellicht ook TBT (tributyltin) en weekmakers die behoren tot de ftalaten: BBP (butylbenzylftalalaat) e.a.
 • Cyaniden & nicotine
 • Boor/boraat/borium; broom/bromaat/bromium; chroom/chromaat/chromium; jood/jodide/jodium; fluor/fluoride; antimoon/antimonium
 • Acryl & acrylamide
 • Tetrachlooretheen, trichlooretheen, vinylchloride, trihalomethanen (THM)
 • Waterstofionen zoals waterstofcarbonaat
 • Aromatische aminen
 • Gehalogeneerde monocyclische en alifatische koolwaterstoffen & alkanen
 • Proteïnen/eiwitten
 • Eventuele vitamines
 • Onderdelen van AOC, DOC, NOM & TOC (bron)
 • Vieze smaakjes & geurtjes
 • Gehalogeneerde, gejodeerde, gebromeerde en gechloreerde organische verbindingen
 • Dichloorethaan & epichloorhydrine

De mate waarin elk van bovenstaande componenten kan worden geadsorbeerd, is o.a. afhankelijk van de soort actiefkool die wordt gebruikt, maar ook van de concentratie aan componenten, de watertemperatuur en de doorstroomsnelheid. (bron)

Kool bindt overigens géén kale, anorganische spoorelementen en zoutionen zoals calcium, natrium, kalium en magnesium. Actiefkool is ook niet erg effectief voor nitriet/nitraat, fosfiet/fosfaat, sulfiet/sulfaat en ammonia/ammoniak/ammonium.

Deel dit artikel