Ik drink geen kraanwater en daar zijn goede redenen voor!

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) en de rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland waarschuwen. Waterzuiveringsinstalaties halen een groot deel ongewenste stoffen uit grond- en oppervlaktewater, maar niet alles. Daarover is iedereen het eens.

Deel dit artikel