PFAS gevonden in Vlaams drinkwater

Maandag, 31 Januari 2022, VRT nieuws

Volgens de persmededeling geeft de EFSA European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), een gezondheidskundige toetsingswaarde op van 4 ng/l, voor PFOA in drinkwater.

Deze persmededeling is, zacht uitgedrukt, misleidend.

We leggen in dit artikel een aantal richtlijnen en feiten naast elkaar en maken de berekening samen met u om dit duidelijk te maken. Onderaan het artikel linken we naar de bronnen zoals de persmededeling en het rapport van EFSA.

 

Feiten uit de Europese normering (15 December 2020): “Status van een EFSA-opinie en de rol van een gezondheidskundige grenswaarde in verschillende beleidskaders.”

De EU Drinkwaterrichtlijn geeft lidstaten keuze uit 2 nationaal te volgen normen.

  1. De totale som van alle PFAS (dat zijn er meer dan 6000 verschillende) heeft als bovengrens: 500 ng/l
  2. De som van de 20 meest relevante individuele PFAS heeft als bovengrens: 100 ng/l

Feiten uit “PFAS in food: EFSA assesses risks and sets tolerable intake.”

EFSA has set a new safety threshold for the main perfluoroalkyl substances, or PFAS, that accumulate in the body. The threshold – a group tolerable weekly intake (TWI) of 4.4 nano grams per kilogram of body weight per week – is part of a scientific opinion on the risks to human health arising from the presence of these substances in food.

EFSA publiceerde op 17 september 2020 een opinie over PFAS. Hierin geeft ze een risicobeoordeling van een viertal PFAS (PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS) in voedsel.
Om de risico’s van deze PFAS te kunnen inschatten, heeft EFSA een gezondheidskundige grenswaarde afgeleid; namelijk 4,4 ng per kg lichaamsgewicht per week.

In de EFSA-opinie is deze waarde op week-basis berekend en aangeduid als de Tolereerbare Wekelijkse Inname (EFSA-TWI), om te rekenen naar een gezondheidskundige grenswaarde in de vorm van een TDI (Tolereerbare Dagelijkse Inname).

Dit wil zeggen; rekening houdend met de 4,4 ng PFAS per kg lichaamsgewicht bij een persoon met een gemiddeld lichaamsgewicht (WHO) van 70 kg, er per week maximaal 308 ng PFOA mag worden opgenomen door deze persoon; of 44 ng per dag.

Een eenvoudige verduidelijking: de Drinkwater Richtwaarde in ng/l geeft aan dat het opgenomen drinkwater slechts één vijfde deel van de totale opname; uit voeding, luchtverontreiniging, enz zal vormen. TDI x 70 kg x 20% / 2 l: Voor onze persoon van 70 kg die dagelijks min. 2 l water dient op te nemen; dewelke 20% vertegenwoordigt (WHO) van de totale maximale opnamen van PFOA uit o.a. voeding, water, luchtverontreiniging…  Per week mag maximaal 308 ng PFOA worden opgenomen door deze persoon van 70 kg en uit drinkwater slechts ⅕ van deze maximumwaarde dus 61,6 ng per week. Delen door 7, brengt ons op; 8,8 ng per dag. Tenslotte delen we de totale dagelijkse inname drinkwater door 2 en bekomen dat maximaal 4,4 ng PFOA per liter drinkwater kan getolereerd worden. Alles daarboven voldoet niet aan de drinkwaternorm.

Terug naar de persmededeling:

Nemen we de gezondheidskundige advieswaarde van 4 ng/l en vermenigvuldigen we met de dagelijkse 2 l dan wordt 8 ng dagelijks opgenomen uit drinkwater, die dus 20% uitmaakt van de totale dagelijkse maximum inname; in dit geval 40 ng per dag of 280 ng per week. Prima denkt u misschien, in het voorbeeld van de persoon van 70 kg blijven we onder de 308 ng PFOA.

Laat deze persoon nu net iets meer drinken, hij sport veel (koffie, thee, soep, water,…(zelfs bier is niet uit te sluiten)) bijvoorbeeld 2,5 l dan wordt er 10 ng aan PFOA dagelijks opgenomen uit drinkwater; die dus 20% uitmaakt van de totale dagelijks inname; in dit geval al 50 ng per dag of 350 ng per week…

De Vlaamse overheid hoopt u waarschijnlijk met de cijfers in het persbericht gerust te stellen. Het is slechts amateuristische make-up. Moeten we dan vanaf nu opletten, niet meer dan 2 l water per dag te drinken…? Helaas, neemt men nogmaals een loopje met uw gezondheid.
In drinkwater hoort helemaal geen PFAS of PFOA aanwezig te zijn. Elke opname in het lichaam is absoluut te vermijden, want schadelijk voor uw gezondheid.

PS: Als figuur 1 in het persbericht aangeeft dat in de 75 leveringsgebieden waarden van 0 ng/l tot 50 ng PFOA per liter worden aangetroffen en we nemen gemakkelijkheidshalve de eerste groep tot 5 ng PFOA per liter (donkergroen) als aanvaardbaar, dan laat ik het aan u om uw percentage aan overschrijdingen te berekenen…

Wat we reeds weten betreffende de risico’s:

-PFOA wordt als verontreiniging in het drinkwater aangetroffen. Daarnaast kunnen verontreinigingen ook via gewassen, vis, vlees en verpakkingsmaterialen van voeding, in de voedselketen terechtkomen. Ook via fijn stof in de lucht is opname mogelijk.
-Bij inname accumuleren PFOA in de lichaamseiwitten, onder meer in spieren en organen: lever, nieren en het bloed; (dit in tegenstelling tot de meeste organische verontreinigingen die zich ophopen in vet).
-PFOA verlaten na inname maar langzaam het menselijk lichaam. De stof breekt in het milieu vrijwel niet af. Perfluoroctaanzuur is daarom door het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) geplaatst op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen.
-Er is epidemiologisch bewijs dat het de hormoonhuishouding en het metabolisme kan ontregelen. -Blootstelling draagt bij aan chronische darmontsteking.
-Het is verdacht kankerverwekkend (verdacht carcinogeen, klasse 2), heeft invloed op het voortplantingssysteem (reprotoxisch) en is immunotoxisch. Het EFSA (European Food Safety Authority) heeft voorgesteld om de aanbevolen maximale hoeveelheid waaraan mensen veilig kunnen worden blootgesteld nog fors te verlagen, vanwege toenemende zorgen omtrent effecten, met name op het immuunsysteem, die al bij zeer lage concentraties van PFAS op kunnen treden.
-PFOA worden bij borstvoeding ook aan de zuigeling doorgegeven.

Ons advies:

Uw inname van schadelijke stoffen o.a. PFOA, zoveel als mogelijk beperken.
De oplossingen die www.Biconvex.be voorstelt zijn relatief eenvoudig en thuis toepasbaar.
Daarom is preventie zeker interessanter dan het onnodig nemen van risico’s (hoe klein ze ook zijn) www.Bi-eau.be waterzuivering en www.Bi-air.be luchtzuivering.

Verder lezen:
https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake
Persmededeling Vlaanderen:
Persmededeling Vlaanderen PFAS norm

Deel dit artikel