Water

261 chemische polluenten in de haren van onze kinderen

Recent onderzoek uitgevoerd door Test Aankoop vindt 261 verschillende toxische stoffen terug in de haarstalen van, de aan dit onderzoek deelnemende kinderen (3 -15 jaar). Gemiddeld...


De 10 ziekmakende chemische stoffen in onze grond en in ons water

"Graaf om het even waar een put en je staat versteld van wat je allemaal aantreft" -Uit Humo, 14 september 2021 Vervuild Vlaanderen


Vind men ook PFOS/ PFAS in ons leidingwater?

De recente informatie betreffende de PFOS verontreiniging zal u mogelijk verontrusten en dat is terecht. Men (3M) was bijzonder onachtzaam t.o.v. uw gezondheid.   - Gezien de gerechtelijke...


Blaaskankeronderzoek 2012 – IARC

Met blaaskanker staat België bovenaan in het Europese peloton: 2 maal meer dan Nederland en 3 maal meer dan het Verenigd Koninkrijk.


Water as Mother to Tea

Making a cup of tea seems easy, but how to make a good cup of tea that can bring out fine flavors from tea and...


Filling drinking glass with tap water

Ik drink geen kraanwater en daar zijn goede redenen voor!

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) en de rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland waarschuwen. Waterzuiveringsinstalaties halen een groot deel ongewenste stoffen uit grond- en...


Chloorpyrifos in België

Dit pesticide kan ook op uw bord belanden. Artikel uit Knack door Kristof Clerix Cloorpyrifos


Hoe gezond zijn de Belgen?

Artikel uit Humo met Professor Sarah Willems, Professor Lieven Annemans en Dokter Wouter Arrazola de Oñate


Asbest Algemeen – FOD WASO

Algemene informatie over asbest door het erkend labo van FOD WASO ASBEST ALGEMEEN


Hormoonverstoorders

Plastic is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de mens. Onze hormonen raken erdoor in de war. hormoonverstoorders